RINGLEIDING

Omschrijving:

Een ringleiding bestaat uit een versterker en een inductielus (een snoer langs de plint in de huiskamer), waarbinnen een magnetisch veld wordt opgewekt. Door de TV, stereo-installatie of telefoon aan de ringleiding te koppelen wordt de verstaanbaarheid zo optimaal mogelijk. Er zijn ringleidingen voor thuis, maar ook voor in zalen zoals een concertgebouw.Toepassing:

Een ringleiding systeem is bedoeld om het signaal van TV/radio zonder bijgeluiden uit de omgeving, weer te geven. Een ringleiding wordt gebruikt in combinatie met een hoortoestel. De meeste hoortoestellen zijn voorzien van een ingebouwde luisterspoel (ringleidingsstand). Door het hoortoestel op de ringleiding aan te sluiten worden audiosignalen beter ontvangen, waardoor er een betere kwaliteit geluid ontstaat.Vergoedingsmogelijkheden:

Een ringleiding kan vergoed worden via de Regeling Hulpmiddelen of via de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), indien het een werkplekaanpassing betreft. Verkrijgbaarheid:


Prijsindicatie:
Minimum prijs: € 90,00
Maximum prijs: € 450,00