BADLIFT MET ZITBAND

Omschrijving:

Een badlift met een zitband band bestaat uit een afrolbare band met motor in een cassette die vastgemaakt wordt aan de muur boven de badrand. De motor rolt de band op of af. De gebruiker gaat op de strak getrokken band zitten en door het afrollen van de band zakt hij in het badwater. Door de band weer te laten oprollen wordt de gebruiker uit bad getild. 

Toepassing:

De badlift is geschikt voor personen die moeite hebben om op te staan en te gaan zitten in bad. Het badliftje tilt de persoon omhoog. Het badliftje kan ook gebruikt worden door personen die niet vanuit stand in het ligbad kunnen stappen. In dat geval gaat de gebruiker al buiten het bad op het badliftje zitten en tilt vervolgens de benen over de badrand. 

Tips:

Er zijn ook andere soorten badliften te koop. Ook deze kunt u in Sjoboks bekijken. Voordelen van dit type badlift zijn: 

  • De band is makkelijk te verwijderen: gewoon loshaken. Huisgenoten hebben geen hinder van de cassette.
  • Deze badliften passen in kortere baden, in tegenstelling tot de badlift met hefmechanisme, omdat door de constructie van deze badlift zowel diepte als lengte van het bad verloren gaan. Bij een badlift met zitband zit de gebruiker op de bodem van het ligbad en de band neemt geen extra ruimte in waardoor de bruikbare diepte of lengte van het bad niet minder wordt.

 Nadelen van dit type badlift zijn:

  • Deze badlift biedt een minimale zitondersteuning. De band is gemaakt van een slappe stof en heeft geen rugondersteuning.
  • De gebruiker moet tijdens het op- of afrollen van de band verzitten om zo in het midden van de band te blijven zitten. Dat komt omdat de band maar aan één zijde op- af afrolt. Zonder het verzitten gaat de gebruiker scheef zitten.

  • Een badplank of badzitje kan ook een oplossing bieden bij het wassen van het lichaam. Een badplank wordt over de rand van het bad gelegd. Een badzitje is een los zitje dat in het bad geplaatst wordt. Een nadeel bij deze hulpmiddelen is dat de gebruiker niet in het water ligt. Er wordt als het ware op de badrand gedoucht.

Vergoedingsmiddelen:

Het hulpmiddel kan vergoed worden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente waar u woont. Afhankelijk van uw financiële situatie kan er een eigen bijdrage gevraagd worden. Uitgebreidere informatie over vergoedingsregelingen vindt u op regelhulp.nl.

Verkrijgbaarheid:

  • Winkel voor revalidatiehulpmiddelen

Prijsindicatie:

Minimum prijs:€1200,00
Maximum prijs:€1500,00