over Hulpmiddelentips.nl

Voor wie is Hulpmiddelentips.nl?

Hulpmiddelentips.nl is voor alle mensen die nieuwsgierig zijn naar comfortproducten en hulpmiddelen die hun leven aangenamer kunnen maken. Hulpmiddelentips.nl is speciaal gemaakt voor ouderen, mensen met beperkingen en chronisch zieken en hun naasten.

Waarom Hulpmiddelentips.nl?

Er zijn heel veel handige producten en eenvoudige hulpmiddelen maar de mensen die ze goed kunnen gebruiken weten vaak niet van hun bestaan of kunnen ze niet vinden. Ook is het moeilijk om te bepalen of een product geschikt is en hoe het gebruikt kan worden.

Via Hulpmiddelentips.nl krijgen mensen volledige en onafhankelijke informatie, zodat er zelf gemakkelijker keuzes gemaakt kunnen worden. Zo kan men langer zelfstandig functioneren en hoeft er minder snel hulp van professionals hoeft in te roepen.

Exploitatie

Hulpmiddelentips.nl is eigendom van de Academie Ergotherapie van  Zuyd Hogeschool en wordt onderhouden door onderzoekers/ergotherapeuten van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg, hierbij ondersteund door studenten van de opleiding ergotherapie. Hulpmiddelentips.nl is een onafhankelijk informatiesysteem en heeft geen winstoogmerk. 

Hulpmiddelentips.nl is gemaakt met financiële steun van: RCOAK, fonds Sluyterman van Loo, Revalidatiefonds