Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Hulpmiddelentips.nl, is het mogelijk dat de informatie die voor onze website werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld onvolledig, achterhaald of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aangebracht.

Wij bieden geen enkele garantie op het goed functioneren of de veiligheid van deze website, noch op de informatie of inhoud van deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade in welke vorm dan ook die direct of indirect voortkomen uit het gebruik of de beschikbaarheid van deze website.

Links naar andere websites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging en de privacybescherming van websites van externe organisaties waarnaar wij verwijzen. 

Privacy

Wij hechten aan uw privacy. Iedereen kan onze website bezoeken zonder het vrijgeven van persoonlijke gegevens. Er bestaat wel de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie nodig hebben, zoals adressen voor statistische redenen. Geen enkele van door u verschafte informatie wordt ooit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is. Alle informatie verschaft door een bezoeker wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Auteursrechten

Alle rechten op (bedrijfs)namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Zuyd Hogeschool, lectoraat ondersteunende technologie in de zorg. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

 

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.