ergotherapie

Heeft u vragen over één van de getoonde oplossingen of wilt u weten of deze oplossing voor u geschikt is? Neem dan contact op met een ergotherapeut.

Dit is ergotherapie

Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.

Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheids)problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken.

Een ergotherapeut stelt vooral vast wat iemand nog wél kan. De ergotherapeut adviseert en traint zodanig dat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen.

De behandeling kan bestaan uit:

  • Oefenen
  • Leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
  • Het inzetten van een hulpmiddel
  • Het aanpassen van een activiteit of de omgeving
  • Geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden
  • Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk, en kunnen mensen (langer) thuis functioneren.

Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen.

U vindt een ergotherapeut door hier te klikken. 

U kunt natuurlijk ook informatie vragen in de winkel waar het product te koop is.