vergoedingen

vergoedingen

In Nederland zijn er diverse wetten en regelingen voor de vergoeding van hulpmiddelen.

Rolstoelen, vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel of aangepast vervoer en woningaanpassingen worden vergoed door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Je kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente waarin je woont. 

Hulpmiddelen voor het zien en horen, loophulpmiddelen, prothesen en orthesen, orthopedische schoenen, hulpmiddelen bij problemen arm/handfunctie, verzorgingsmiddelen als incontinentiemateriaal en stomamateriaal, pruiken enwondverzorgingsmiddelen worden vergoed door de Zorgverzekeraar.

Aanpassingen die nodig zijn om te werken worden verged door de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen). Je kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het UWV. Mensen die werkelooszijn kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente in het kader van de Participatiewet.

Tot slot worden de hulpmiddelen die mensen die verblijven in een WLZ-organisatie vergoed uit het budget van deze organisatie. 

Lees meer over de vergoeding van hulpmiddelen op Regelhulp.nl.